Home / Bài Giảng / Vác Thập Tự Giá

Vác Thập Tự Giá

Ma-thi-ơ 16:13-28
“Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta”. (câu 24)

What-Does-It-Mean-To-Take-Up-Cross-Daily
Cụm từ “vác thập tự giá” đôi khi làm cho người mới trở thành Cơ đốc nhân cảm thấy bối rối, vì thế nên tôi sẽ giải thích cụm từ này nghĩa là gì. Vào thời Chúa Giê-su sống trên đất, thập tự giá chỉ có một ý nghĩa duy nhất là sự chết. Khi thập tự giá được treo lên cũng chính là lúc một người nào đó phải chết một cách kinh khủng nhất – họ bị treo lên cây để đối diện với sự chết đang đến từ từ và chậm chạp.

Được nhìn biết là một Cơ đốc nhân
Hẳn nhiên “vác thập tự giá” không có nghĩa là chúng ta phải mang vác 2 thanh gỗ nặng trên vai để chứng tỏ rằng chúng ta là những Cơ đốc nhân, là những người theo Chúa Giê-su. Nó đơn giản là chúng ta sẵn sàng chết đi cái tôi kiêu hãnh và ích kỷ của mình. Thử lấy một ví dụ điển hình. Để trở thành một Cơ đốc nhân, có thể khiến bạn không được các đồng nghiệp của mình yêu thích. Họ có thể nhạo báng và giễu cợt Danh của Chúa Giê-su. Thật không dễ dàng chút nào để chống lại sự đối lập này, và bản thân con người chúng ta cũng sẽ có khuynh hướng tự nhủ với bản thân rằng “Đừng để cho ai biết mình là Cơ đốc nhân, là người thuộc về Đấng Christ và cố giấu mọi người niềm tin của mình vào Đấng Christ”, v.v… Vác thập tự giá của mình, bạn đừng hy vọng rằng sẽ được nhiều người ủng hộ hay tán thành, mà phải sẵn lòng chấp nhận lời chế nhạo của họ vì cớ danh Ngài.

Đặt Chúa Giê-su trên hết
Bạn cần phải nhớ rằng, hễ khi bạn xác quyết sẽ đặt Chúa Giê-su là điều ưu tiên nhất trong cuộc đời bạn, còn những khao khát cho bản thân đứng thứ hai, thì Ngài sẽ ban cho bạn một nguồn sức thiêng từ chính Ngài. Nó không quá khó như bạn nghĩ, vì Ngài sẽ giúp đỡ những ai bằng lòng vâng phục Ngài và sống theo cách Ngài mong muốn. Nếu bạn đã quyết định vác thập tự giá mình, tôi hứa chắc với bạn rằng bạn sẽ khám phá được nhiều điều mới mẻ thú vị khi liều mình theo Chúa và đặt Ngài là trên hết trên đời sống bạn, bạn sẽ cảm biết được niềm vui thoả khi trở nên giống Chúa Giê-su.

Lời cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su, con cố gắng hết sức để trở nên mạnh mẽ và dũng cảm hơn khi làm chứng về Ngài. Xin Ngài giúp con chấp nhận thử thách này và từ bỏ lòng ích kỷ của con để con có thể làm vinh hiển danh Ngài từ chính hôm nay. Amen.

Tham khảo
Rô-ma 6, Ga-la-ti 2:20, 6:14-15
1. Ai là tác giả của sách Rô-ma và Ga-la-ti?
2. Phao-lô đã sống cuộc đời mới như thế nào?

 

Every day with Jesus 

Tác giả: Selwyn Hughes (1928 – 2006)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *