Home / News

News

Links

Bible Study for Youth/Children Kinh Thánh Bản Truyền Thống Hiệu Đính Bible Gateway Hướng Đi Sống Đạo Niềm Tin & Cuộc Sống VietChristian Cơ Đốc Nhân Việt Nam Walnut Creek Baptist Church Gracepoint Austin Church Austin Baptist Association Vietnamese Baptist Fellowship International Mission Board HeartCry Missionary Society Asia Harvest Back …

Read More »

Church News

Congratulation to My Linh Nguyen, who just graduated with a Bachelor of Science degree in Nursing from Concordia University. We are thankful for the Lord’s hands upon her life. She will be a registered nurse at St. David’s South Austin Hospital.

Read More »

Cuộc Phấn Hưng ở Kentucky, USA

Ngày nay Hoa kỳ là một Liên Bang gồm có năm mươi Tiểu Bang. Trước 1796, Bang Kentucky chưa gia nhập Liên Bang, dù ở dưới luật pháp Liên Bang. Điều trở ngại là không có chính quyền để thi hành luật pháp. Thừa cơ hội này nhiều thành phần …

Read More »

LOVE YOUR ENEMIES

LOVE YOUR ENEMIES INTRODUCTION 1. One of the more challenging commands given by Jesus is to love your enemies… a. Given in His sermon on the mount – Mt 5:43-44 b. Again in His sermon on the plain – Lk 6:27-28,35 2. Yet when taken to heart and applied properly, …

Read More »

XÂY DỰNG NHÀ CHÚA

I/ NHẬP ĐỀ: Việc phục hồi Giê-ru-sa-lem và tái thiết đền thờ trong thời tiên tri Xa-cha-ri (từ năm 520-518 trước Công Nguyên) để lại cho chúng ta những bài học lịch sử quí báu về việc xây dựng nhà Chúa hiện nay. Nghiên cứu đoạn Kinh Thánh sau đây …

Read More »